Khám chữa bệnh ngoại trú

Bệnh nhân giờ đây có thể được điều dưỡng chăm sóc tại nhà hàng ngày với chất lượng dịch vụ cao.

Khám bảo hiểm y tế

Tất cả thẻ BHYT tuyến huyện và xã trên địa bàn tỉnh Long An có thể KCB đúng tuyến tại PKĐK Vạn An 1
Được hưởng quyền lợi
blog-27

Khám dịch vụ

Nhanh chóng

Chính sách bảo hiểm

Chúng tôi cung cấp nhiều gói bảo hiểm cho khách hàng lựa chọn.

Phân tích tài chính

Chúng tôi tiến hành phân tích tài chính chi tiết của khách hàng trước khi ký kết.

Sơ đồ phục hồi

Đối với những bệnh nhân có nhu cầu đặc biệt, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng phục hồi tại nhà.

Khám các chuyên khoa

Đầy đủ các chuyên khoa
Nội
Ngoại
Sản
Nhi