Bài viết

Chăm sóc sức khoẻ

Definition of Caregivers

Definition of Caregivers
Caregivers provide help to another person in need. The person receiving care may be an adult - often a parent or a spouse - or a child with special medical needs. Some caregivers are family members. Others are paid. They do a lot of things.

There is no illness that is not exacerbated by stress.
― Allan Lokos

Definition of Caregivers

Caregiving is hard, and caregivers of chronically ill people often feel stress. They are "on call" 24 hours a day, 7 days a week. If you're caring for someone with mental problems like Alzheimer's disease it can be especially difficult. Support groups can help. (Source: medlineplus.gov)
Fills visit dead space.
Exposes the hidden agenda.
Respects the parent’s opinion.
Gives me alternative ideas.
Clinical interview questions.
Planning a medical scheme.

Write a Comment

Các bài gần đây

Nhận xét của khách hàng

Đội ngũ y tá bác sĩ ở Vạn An nói chung là rất tốt nhất là khám cho người lớn tuổi. Tôi rất hài lòng khi khám cho Ba tôi tại đây.

Anh Trọng Hồ, Long An
Anh Trọng Hồ, Long An

Tôi thường khám ở các trung tâm bệnh viện lớn ở thành phố nhưng xa nhà, từ khi chuyển về khám tại Vạn An tôi thấy tốt lắm, chi phí khám và thuốc men vừa túi tiền, bác sĩ và đội ngũ khám tận tình vui vẻ

Ông Oanh, Chợ Gạo Tiền Giang
Ông Oanh, Chợ Gạo Tiền Giang
banner-service